Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Bé Ngọc Shop trong thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng tôi đưa ra các chính sách bảo hành cho quý khách như sau :

1.Điều kiện bảo hành 

Tất cả cách sản phẫm tại Bé Ngọc Shop được bảo hành khi đảm bảo các điều kiện sau đây :

– Sản phẩm thuộc danh mục bảo hành và thời gian bảo hành được quy định cho từng sản phẫm

– Sản phẫm bị lỗi kỹ thuật do quá trình sản xuất hoặc quá trình vận chuyển

– Phiếu bảo hành còn đầy đủ thông tin

2.Chi phí phát sinh khi bảo hành

– Bé Ngọc Shop bảo hành 1 đổi 1 miễn phí cho quý khách khi thỏa mãn các điều kiện bảo hành

– Quý khách chịu mọi chi phí ship hàng nếu quý khác không bảo hành trực tiếp tại của hàng Bé Ngọc Shop